Јавна набавка услуга одржавања мреже рачунара,сервера и рачунарске опреме

одлука о закључењу оквирног споразума

позив за подношење понуда

конкурсна документација

обавештење о закљученом оквирном споразуму

обавештење о закљученом уговору