Јавна набавка услуга дигиталне штампе

позив за подношење понуда

конкурсна документација

појашњење КД дигитална штампа

измена стране 43

измена стране 44

обавештење о продужењу рока за дигиталну штампу

измена КД дигитална штампа

измена стране 45

обавештење о продужењу рока за доставу понуда

одговори на питања у вези са документацијом

одговор на постављено питање

одлука о закључењу оквирног споразума

обавештење о закљученом оквирном споразуму

обавештење о закључењу уговора

обавештење о закљученом уговору