RADOVI NA OBAVLJANJU POSLOVA RUŠENJA BESPRAVNE GRADNJE

30.01. Poziv za podnošenje ponuda

30.01. konkursna dokumentacija

14.02. odluka o dodeli ugovora-partija 1

14.02. odluka o dodeli ugovora partija 2

23.02. obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.02. obaveštenje o zaključenom ugovoru -partija 2