OPŠTINA STARI GRAD: PREPORUKE UPRAVNICIMA STAMBENIH ZAJEDNICA ZA BOLJU INFORMISANOST I KOMUNIKACIJU SA STAROGRAĐANIMA TOKOM PANDEMIJE

Gradska opština Stari grad uputila je 21. marta dopis na adrese 1.150 upravnika stambenih zajednica kako bi Starograđani, stanari zgrada, u potpunosti i u što većem broju bili objektivno, kvalitetno i istinito informisani o pravilima ponašanja u uslovima vanrednog stanja i pandemije virusa korona, kao i o aktivnostima lokalne zajednice i uslugama Volonterskog servisa koje su dostupne starijim sugrađanima.

Upravnicima stambenih zajednica su putem mejla dostavljene preporuke i bliža upustva Štaba za vanredne situacije GO Stari grad: 1. kako održavati higijenu zgrade u doba epidemije 2. protokol ulaska u stanove, kao i 3. pravila ponašanja ljudi koji su u samoizolaciji.

Kako bi ove važne informacije bile dostupne što većem broju sugrađana upravnicima zgrada preporučeno je da se upustva istaknu na oglasne table svih stambenih  zgrada na Starom gradu.

Gradska opština Stari grad, imajući u vidu da je na snazi zabrana kretanja od 17,00 do 05,00 časova, još jednom obaveštava najstarije Starograđane da će sve dok traje pandemija korona virusa Volonterski servis vršiti dostavu osnovnih životnih namirnica, sredstava za higijenu i lekova na kućne adrese.

Starograđani se za usluge dostave prijavljuju pozivom na broj telefona opštinskog Kontakt centra 011/785-2-999, od 8 do 16 časova, pri čemu se o detaljima dogovaraju sa operaterima.