Procesni propisi

Propisi u radu Odeljenja za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika
Propisi u radu Službe za finansijske i zajedničke poslove
Propisi u radu Odeljenja za budžet
Propisi u radu Odeljenja za imovinsko pravne i stambene poslove
Propisi u radu Odeljenja za građevinske poslove
Propisi u radu Odeljenja za građevinsku inspekciju
Propisi u radu Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju
Propisi u radu Odeljenja za upravljanje ljudskim resursima
Propisi u radu Odeljenja za informacione tehnologiju i e-upravu
Propisi u radu Odeljenja za informisanje
Propisi u radu Odeljenja za društvene delatnosti
Propisi u radu Pisarnice

Odeljenje za poslove Skupštine, Veća i predsednika i Uslužni centar

Propisi u radu Odeljenja za slupštinske poslove i poslove Veća i predsednika

Služba za javne nabavke

Propisi u radu Službe za finansijske i zajedničke poslove

Odeljenje za budžet i finansije

Propisi – Rad Odeljenja za budžet

Odeljenje za imovinske, pravne, stambene i opšte poslove

Propisi u radu Odeljenja za imovinsko pravne i stambene poslove

Odeljenje za građevinske poslove

Propisi – Rad Odeljenja za građevinske poslove

Odeljenje za kom. poslove i komunalnu inspekciju

Propisi – Rad Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju

Odsek za upravljanje ljudskim resursima

Propisi u radu Odeljenja za upravljanje ljudskim resursima

Odeljenje za informacione tehnologije i e-upravu

Propisi – Rad Odeljenja za informacione tehnologije i e-upravu

Odeljenje za informisanje

Propisi u radu Odeljenja za informisanje