САВЕТ ЗА ПРОПИСЕ

Савет разматра иницијативе и утврђује нацрте и предлоге одлука и других општих аката које усваја Скупштина Градске општине Стари град, припрема предлог мишљења Скупштине градске општине на Нацрт статута града и његове измене и допуне, даје своје предлоге и мишљења у погледу усклађености општих аката које усваја Скупштина Градске општине са Уставом, законом, Статутом града и другим прописима. Разматра питања од значаја за остваривање локалне самоуправе и иницијативе грађана у овом смислу, у оквиру надлежности и послова Градске општине, и о томе извештава Скупштину и председника Скупштине Градске општине.

Утврђује пречишћене текстове општих аката које усваја Скупштина Градске општине. У случају покретања поступка за оцену уставности и законитости општих аката које је усвојила Скупштина Градске општине, упућује одговор Уставном суду.

Председник: Наташа Белча, из реда одборника.

За чланове:

  1. Немања Шегрт, из реда одборника;
  2. Биљана Костић, из реда одборника;
  3. Јелена Врачар Раковић, из реда одборника;
  4. Емилијан Герасимовски, из реда одборника;
  5. Мирко Лалић, из реда грађана;
  6. Милош Бошковић, из реда грађана.
  7. Саша Узелац, из реда одборника,
  8. Стефан Симон Сретковић, из реда грађана.

 

Стручне послове за потребе радног тела обавља Одељење за скупштинске послове и послове већа и председника Управе градске општине.