КОМИСИЈА ЗА БОРАЧКА И ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Комисија решава о праву на новчана давања у једнократном износу и о праву на месечна новчана примања бораца и инвалида; предлаже ревизију предмета корисника месечног новчаног примања; решава по жалби ако је решење о једнократној помоћи донео орган управе без одлуке Комисије; разматра сва питања која се односе на доношење нормативних акта у области борачке и инвалидске заштите; евидентира нерешене стамбене потребе бораца и инвалида и цени основаност захтева; утврђује ред првенства за решавање стамбених потреба; доноси одлуке о давању станова у закуп који су из Градског фонда, даје предлоге у вези решавања стамбених потреба и предлоге и мишљења у вези замене станова.

Председница комисије: др Ана Јовановић, из реда одборника,.

 Чланoви :

  1. Снежана Ивановић
  2. Ивана Станковић
  3. Даница Јаслар
  4. Милица Вулић
  5. Предраг Станић
  6. Миљана Остојић
  7. Мирослав Ђорђевић

Стручне и административне послове за Комисију обавља Одељење за друштвене делатности и пројекте развоја.