КОМИСИЈА ЗА БОРАЧКА И ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Комисија решава о праву на новчана давања у једнократном износу и о праву на месечна новчана примања бораца и инвалида; предлаже ревизију предмета корисника месечног новчаног примања; решава по жалби ако је решење о једнократној помоћи донео орган управе без одлуке Комисије; разматра сва питања која се односе на доношење нормативних акта у области борачке и инвалидске заштите; евидентира нерешене стамбене потребе бораца и инвалида и цени основаност захтева; утврђује ред првенства за решавање стамбених потреба; доноси одлуке о давању станова у закуп који су из Градског фонда, даје предлоге у вези решавања стамбених потреба и предлоге и мишљења у вези замене станова.

Председница комисије: др Ана Јовановић, из реда одборника,.

 Чланoви :

  1. Момчило Живковић, из реда грађана,
  2. Ивана Станковић, из реда грађана,
  3. Даница Јаслар, из реда грађана.
  4. Снежана Ивановић, из реда одборника
  5. Милица Вулић, из реда одборника,
  6. Предраг Станић, из реда грађана,
  7. Чеда Веселиновић, из реда одборника
  8. Миљана Остојић, из реда одборника

Стручне и административне послове за Комисију обавља Одељење за друштвене делатности.