АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА

Административна комисија предлаже председника и чланове радних тела Скупштине Градске општине Стари град, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника, односно у вези са остваривањем права и дужности одборника и правима по основу рада изабраних, именованих и постављених лица у Скупштини Градске општине, предлаже избор, именовање и одређивање чланова органа и представника Скупштине Градске општине у одређеним органима, уколико није предвиђено да их неки други орган предлаже, врши потврђивање мандата новоизабраним одборницима по поступку предвиђеним Одлуком о организацији и раду органа општине за рад комисије за потврђивање мандата и одлучује о другим питањима у складу са одлукама Скупштине.

Председница комисије: Снежана Радошевић, из реда одборника

Чланови:

  1. Мирјана Перовић, из реда одборника
  2. Марија Јончић
  3. Бојана Митровић, из реда одборника
  4. Емилијан Герасимовски, из реда одборника
  5. Љубица Пешић
  6. Никола Родић, из реда одборника

Стручне послове за потребе радног тела обавља Одељење за скупштинске послове и послове већа и предсеника Управе градске општине.