АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА

Административна комисија предлаже председника и чланове радних тела Скупштине Градске општине Стари град, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника, односно у вези са остваривањем права и дужности одборника и правима по основу рада изабраних, именованих и постављених лица у Скупштини Градске општине, предлаже избор, именовање и одређивање чланова органа и представника Скупштине Градске општине у одређеним органима, уколико није предвиђено да их неки други орган предлаже, врши потврђивање мандата новоизабраним одборницима по поступку предвиђеним Одлуком о организацији и раду органа општине за рад комисије за потврђивање мандата и одлучује о другим питањима у складу са одлукама Скупштине.

Председница комисије: Снежана Радошевић, из реда одборника

Чланови:

  1. Мирјана Перовић
  2. Бојана Митровић
  3. Љубица Пешић
  4. Никола Родић
  5. Милан Церовац
  6. Никола Аврамовић

Стручне послове за потребе радног тела обавља Одељење за скупштинске послове и послове већа и предсеdника Управе градске општине.