САВЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Савет за заштиту животне средине прати стање и предузима мере и активности на побољшању услова за живот и здравље грађана, уређењу зелених површина, паркова, башти, балкона, улица, излога и др. Прати стање загађености ваздуха и информише надлежне органе Скупштине града о критичним местима и загађивачима. Организује акције чишћења подрума, тавана и прилаза склоништима, што је од значаја за безбедност грађана; доноси програме рада и активности у току године и одобрава трошкове за реализацију програма; контактира са средствима информисања и презентира рад Савета и Градске општине; покреће иницијативе пред надлежним органима Скупштине града за предузимање мера на заштити животне средине и обавља и друге послове у складу са прописима.

Председник Савета: Светлана Милутиновић, из реда одборника.

Чланови:

  1. Александра Ђурашковић, из реда одборника;
  2. Бојан Алкалај, из реда грађана;
  3. Слободан Лазаревић, из реда грађана;
  4. Горица Бољановић, из реда грађана;
  5. Ива Николић, из реда грађана;
  6. Биљана Миличевић, из реда грађана;
  7. Предраг Срејић, из реда грађана;
  8. Светлана Секулић, из реда грађана.

 

Стручне послове за потребе радног тела обавља Одељење за скупштинске послове и послове већа и председника Управе градске општине.