ЈАВНИ ПОЗИВ САВЕЗА СПОРТОВА СТАРИ ГРАД ЗА ПРИЈАВУ ПРОГРАМА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ УНАПРЕЂУЈЕ РАД ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ

Савез спортова Стари град на основу Закона о спорту( „Сл. Гласник РС“ бр. 10/2016), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији  Градске општини Стари град (“Службени лист града Београда”, број 43/2019 од 07.06.2019. године) и Одлуке о задовољавању потреба интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 34/2019 од 16.05.2019. године) објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ САВЕЗА СПОРТОВА СТАРИ ГРАД ЗА ПРИЈАВУ ПРОГРАМА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ УНАПРЕЂУЈЕ РАД ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ.

 Учесници јавног позива могу преузети потребан образац за пријаву програма, као и упутство за подношење пријаве са званичног интернет сајта Градске општине Стари град www.starigrad.org.rs

Особа за контакт: Мирко Вујовић, тел. 069/506-6060, мејл: ssstarigrad@gmail.com   Македонска 42, Стари град, Београд, канцеларија бр. 45.

Начин достављања: Препорученом поштом или доставом у канцеларију СССГ на адресу:

Савез спортова Стари град, Македонска 42, Београд

Предлози програма морају бити достављени у запечаћеној коверти и са назнаком
(читко и штампаним словима написано):

Пријава на јавни позив за финансирање Годишњег програма организација у области спорта на територији Градске општине Стари град за 2022. годину

Рок за подношење предлога програма је 31. мај 2021. године.

Право учешћа на конкурсу имају само спортски клубови регистровани од стране Савеза спортова Стари град. Упуство за регистрацију можете пронаћи на следећем линку.

Одлука о избору програма биће објављена на званичном интернет сајту општине (www.starigrad.org.rs)

ПРИЛОГ:

  1. УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
  2. Oбразац 2
  3. Oбразац 8