САВЕЗ СПОРТОВА СТАРОГ ГРАДА ВРШИ РЕГИСТРАЦИЈУ СВИХ СПОРТСКИХ КЛУБОВА

Савез спортова Старог града врши регистрацију свих спортских клубова са територије Градске општине Стари град. Неопходно је да регистрацију изврше сви спортски клубови без обзира да ли су претходно били регистровани.

Валидна регистрација представља један од услова за пријаву програма на годишњем нивоу из области спорта којима се унапређује рад организација у области спорта на територији Градске општине Стари град за 2022. годину, као и за све будуће програме у организацији Градске општине Стари град и Савеза спортова Старог града. Рок за подношење предлога програма продужен је и траје до 31. маја 2021. године.

Документација потребна за регистрацију:
1. Извод из АПР-а
2. Статут клуба (свака страна мора бити оверена печатом спортског клуба)
3. Образац 3 – Евиденциони лист чалана – правног лица (попуњен електронски, потписан и оверен печатом)

Документацију је потребно доставити најкасније до 14. маја 2021. године у периоду од 07;30 до 15:30 часова, лично генералном секретару Савеза спортова Старог града Мирку Вујовићу, тел. 069/506-6060, мејл: ssstarigrad@gmail.com   Македонска 42, Стари град, Београд, канцеларија бр. 45.