ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА ПУ „ДЕЧЈИ ДАНИ“

10.03 позив за подношење понуда 10.03. конкурсна документација 16.03. одговор на постављена питања 20.03 одговор на постављено питање 27.03 измена …

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ПРОСТОРИЈАМА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

03.03. позив за подношење понуда 03.03. конкурсна документација 06.03. одговор на питање понуђача 12.03. одговор на питања понуђача 13.03. одговор …

НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

13.01.2015.Позив за набавку радова на текућем одржавању зграде ГО Стари град 13.01.2015.Конкурсна документација за јавну набавку извођења радова на текућем …

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАДУЖБИНЕ ИЛИЈЕ М.КОЛАРАЦА

10.12.2014.Позив за набавку радова на објекту Задужбине Илије М.Коларца 10.12.2014.Конкурсна документација за набавку радова на објекту Задужбине Илије М.Коларца 14.01.2015.Обавештење …

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СКАДАРЛИЈА“

04.12. позив за подношење понуда 04.12. конкурсна документација 09.12. појашњење измена документације 09.12. измењена страна 13 14.01. обавештење о закљученом …

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА – ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ

04.12.2014.године Позив за набавку извођења радова на фасади зграде ОШ Вук Караџић 04.12.2014.Конкурсна документација за извођење радова на фасади зграде …