ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку извођења радова на обнови уличне фасаде стамбеног објекта у улици Чубрина број 5 у Београду, редни број јавне набавке II,404-1-Р-5/13