ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Измена и допуна конкурсне документације за извођењe радова на обнови уличне фасаде стамбеног објекта у улици Чубрина број 5 у Београду, редни број јавне набавке II,404-1-Р-5/13