ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Допуна конкурсне докуемнтације за јавну набавку извођења радова на изградњи паркинга у улици Тадеуша Кошћушка број 86 ц