ЦРТЕЖИ И СКИЦЕ

Цртежи и скице за јавну набавку за извођење радова на рестаурацији фасаде стамбеног објекта у улици Кондина број 9 у Београду