ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Страна 51 конкурсне документације за јавну набавку извођења радова на изградњи паркинга у улици Тадеуша Кошћушка број 86 ц