УХАПШЕНА А.П. ЈЕ СЛУЖБЕНИЦА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УПРАВУ ГРАДА БЕОГРАДА

Поводом саопштења Министарства унутрашњих послова (МУП), које је објављено 8. марта, у коме се наводи да су „због мита ухапшене службенице МУП-а и општине Стари град”, обавештавамо јавност да је у наведеном саопштењу призвољно и нетачно наведено да је радно место ухапшене А.П. (1967) „службенице матичних евиденција”, у Управи Градске општине Стари град.

Због истинитог и објективног информисања морамо да нагласимо да таква служба, одсек или одељење не постоји у Управи Градске општине Стари град.

Претпостављамо да је у питању службеница Матичне службе Стари град Секретаријата за Управу Града Београда – Сектора за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Одељења за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Стари град, дакле службеница Управе Града Београда, која се налази на Старом граду, у Нушићевој улици 27 (I спрат).

Сматрамо да је навођењем нетачних података о ухапшеној, случајно, из незнања или непажње, Управи Градске општине Стари град нанета штета и да је на овај начин повређен углед и висока професионалност свих запослених у Градској општини Стари град.