ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

14. 11. Позив за подношење понуда

14.11. Конкурсна документација

21.11. одговор на постављена питања

21.11. измена конкурсне за гориво

21.11. измена конкурсне документације

21.11. продужење рока за достављање понуда

11.12. обавештење о обустави поступка