НАЦРТ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ

Веће Градске општине Стари град утврдило је на 3.седници, која је одржана 2. јуна 2016. године, НАЦРТ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ, који је упутило Скупштини Градске општине Стари град на разматрање и усвајање, и ставља га на јавни увид.

НАЦРТ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ (преузмите )