КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО СТАРИ ГРАД КОРИСНИЦИМА ИЗ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ

Градска општина Стари град расписала је конкурс за доделу средстава из буџета за 2015. годину за набавку радова, услуга и добара буџетским корисницима из области развоја културе који имају седиште на територији Градске општине Стари град. Укупно опредељена буџетска средства за набавке у области развоја културе износе до 6 милиона динара без ПДВ-а. Рок за подношење пријава је 2. фебруар 2015. године.Резултати конкурса ће бити објављени на интернет порталу Градске општине Стари град у року од 7 дана од дана доношења одлуке.

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, са назнаком: “ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОБЛАСТ РАЗВОЈ КУЛТУРЕ.“

Критеријуми за поступак конкурса

Образац пријаве на конкурс