КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО СТАРИ ГРАД КОРИСНИЦИМА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА

Градска општина Стари град расписала је Конкурс за доделу средстава за 2015. годину за набавку радова, услуга и добара буџетским корисницима из области предшколског васпитања који имају седиште на територији Градске општине Стари град.

Укупно опредељена буџетска средства за набавке у области предшколског васпитања износе до 9 милиона динара, без ПДВ – а. Рок за подношење пријава је закључно са 02.02.2015. године.

Резултати конкурса ће бити објављени на интернет порталу Градске општине Стари град у року од 7 дана од дана доношења одлуке.

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, са назнаком: “ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА.

Критеријуми за поступак конкурса

Образац пријаве на конкурс