ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На седници Скупштине општине Стари град одржаној 2. децембра, одборници су већином гласова усвојили измене и допуне одлуке о буџету за 2008. годину. Према речима Богице Петровића, руководиоца Одељења за буџет, привреду, и друштвене делатности, ребаланс буџета за текућу годину морао је доћи на усвајање одборницима, обзиром да су текући приходи општине у претходних десет месеци увећани за 102 милиона динара. Као главни разлог већег прилива средстава у општински буџет наводе се приходи од локалних комуналних такси и приходи општинских органа управе, али и наплаћена потраживања за простор који користе Робне куће „Београд“.

На основу већег прилива новца у буџет општине, повећани су расходи и то за помоћ социјално угроженим грађанима Старог града и финансирање програма и акција удружења грађана, спортских организација, верских заједница, невладиних и других хуманитарних организација. На предлог председнице општине Мирјане Божидаревић, извршена је и прерасподела средстава буџета са оних позиција за које је процењено да се неће реализовати. Тако су, на пример, смањена средства са позиција за сређивање зграде општине, док су увећана за текуће поправке и одржавања лифтова у сарадњи са ЈП „Градско стамбено“, ревитализацију фасада, уређење зелених површина, као и за уклањање бесправно подигнитих објеката и рушење бесправне градње. Средства су увећана и на позицији буџета која се односи на капиталне и текуће расходе у ЈП СРПЦ «Милан Гале Мушкатировић».

Потврђивање мандата новим одборницима

Одборници Скупштине општине већином гласова усвојили су и извештај Административне комисије о престанку мандата одборницима који су у исто време и чланови Већа општине, што је у складу са недавно усвојеним Статутом општине Стари град. Одборници у Скупштини општине више неће бити Милан Мајсторовић, Ристо Рацо, Бранка Аранђеловић и Славко Димовић, док је оставку на одборничко место поднео Милан Љушић. Уместо њих у раду Скупштине учествоваће нови одборници листе «Стари град за европску Србију – Борис Тадић»: Светлана Кривокапић, Дејан Бошковић, Боба Илић, Дејан Стојановић и Светлана Николић. Такође, потврђени су мандати новим одборницима Српске радикалне странке, Драгану Ћећезу, Николи Петровићу и Милошу Настићу. Измене су усвојене и када је реч о члановима радних тела Скупштине. За нове чланове Административне комисије су уместо Владимира Димитријевића и Богдана Мирјанића изабрани Љубиша Кукољ и Светлана Кривокапић. У Савету за прописе уместо Милана Љушића и Косте Андрића биће Светлана Николић и Златко Црногорац. Савет за екологију је уместо Радмиле Јовановић и Зорана Млађеновића добио нове чланове – Мирјану Јевремовић и Дејана Бошковића, док ће Будимира Новаковића у Савету за архитектуру и урбанизам заменити Радмила Јовановић.

Скупштина са новом председницом

Седницама Скупштине општине Стари град у будуће ће председавати нова председница! Наиме, нови Статут општине обавезује да, уместо председника општине, седнице општинског парламента води председник Скупштине, којег тајним гласањем бира већина од укупног броја одборника. На последњој седници за председницу Скупштине изабрана је др Гордана Драгашевић (ДС). За њу је гласало 33 одборника, док је за њеног заменика Косту Андрића (ЛДП) гласало 30 одборника од укупно 56. Административна комисија је након избора нове председнице Скупштине и њеног заменика, предложила престанак одборничког мандата председнице општине Мирјане Божидаревић и њене заменице Ане Даниловић, што су одборници усвојили већином гласова. Истовремено је потврђен мандат новим одборницима – Гордани Вилотић (ДС) и Оливери Борисављевић (ЛДП).