ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ДОНЕЛО ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

Веће Градске oпштинe Стaри грaд, на седници одржаној 5. септембра 2022. године, донело је Одлуку о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Градске општине Стари град.

Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова спроводи се у циљу финансијске подршке домаћинствима и представља директну помоћ суграђанима која ће им омогућити значајне уштеде у потрошњи свих видова енергије, како топлотне, тако и електричне.

Јавни позив је, у складу са Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термо-техничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде,  намењен домаћинствима и стамбеним заједницама који испуњавају услове из Јавног позива.

Крајњи корисници бесповратних средстава којима ће се суфинансирати енергетска санација стамбених објеката су домаћинства и стамбене заједнице.

Средства су обезбеђена  од стране Градске општине Стари град и Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, на основу уговора који је општина Стари град потписала са Министарством рударства и енергетике Републике Србије, у оквиру Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине. Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Градске општине Стари град.

Јавни позив за учешће домаћинстава и стамбених заједница  у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Стари град је објављен на званичној интернет презентацији општине Стари град, огласној табли, као и у медијима.

О спровођењу Одлуке стараће се Комисија, Одељење за друштвене делатности и пројекте развоја и Одељење за буџет и финансије.

Jавни позив и потребну документацију за пријаву погледајте ОВДЕ.