СЕДАМНАЕСТА СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст и 67/2022), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), сазивам

за четвртак, 8. 9. 2022. године у 10.00 сати

17. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У БЕОГРАДУ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ГРАДА ВИНЋЕНЦЕ, РЕГИЈА ВЕНЕТО, РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАМИРЕЊУ ДУГОВАЊА ЈП СРПЦ „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ“ БЕОГРАД

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЈЕ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА СТАДИОНА ФК ДОРЋОЛ СПОРТСКОГ САВЕЗА СТАРИ ГРАД ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 16. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 22. 6. 2022. године и предлози по тачкама Дневног реда.

Извештај о извршењу буџета за период јануар – јун 2022. године, број 020-677/2022 од 28. 7. 2022. године, доставља се ради информисања само председницима одборничких група у Скупштини градске општине Стари град, док остали одборници могу извршити увид у исти на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3223-345, 3227-859 или 3300-584.    

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић

ПРИЛОГ: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2022. ГОДИНЕ