НАБАВКА УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИЛИКОМ АНГАЖОВАЊА ИЗВРШИЛАЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕСИСТЕМАТИЗОВАНИХ ПОСЛОВА

19.06.2017.године Позив 19.06.2017.Конкурсна документација 27.27.2017.Одлука о додели уговора 01.08.2017. Обавештење о закљученом уговору 29.12.2017.Одлука о измени уговора

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

05.06.2017.године Позив 05.06.2017.године Конкурсна документација 06.06.2017.године Појашњење Конкурсне документације 09.06.2017.Одговор на питање 16.06.2017.године Одлука о додели уговора 23.06.2017.Обавештење о закљученом …

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПРОПАГАНДНОГ И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА (ОФСЕТ ШТАМПА)

05.06.2017.године Позив 05.06.2017.године Конкурсна документација 05.06.2017.године Прилог уз спецификацију услуге 07.06.2017.године Појашњење конкурсне документације 16.06.2017.Одлука о додели уговора 19.06.2017.Обавештење о …

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

03.05. позив за подношење понуда 03.05. конкурсна документација 08.05. одговори на постављена питања 08.05. појашњење измена кд 08.05. измена кд …

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА БАШТИ

24.02.2017.Позив 24.02.2017.Конкурсна документације 27.02.2017.Одговор на питање потенцијалног понуђача 10.03. одлука о додели уговора 15.03. oбавештење о закљученом уговору

УСЛУГА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА КОЈА ПОХАЂАЈУ ОСНОВНУ ШКОЛУ „ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ“

14.02.позив за подношење понуда 14.02. конкурсна документација 17.02. појашњење измена конкурсне документације 17.02. измена стране 14 17.02. измена стране 33 …