УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА РАД КОНТАКТ ЦЕНТРА

30.10. обавештење о покретању преговарачког поступка 30.10. конкурсна документација 31.10. измена и допуна конкурсне документације 10.11. одлука о додели уговора …

УСЛУГЕ ПРУЖАЊА ПОМОЋИ СТАРИМ И ИЗНЕМОГЛИМ ЛИЦИМА (ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ)

11.09. позив за подношење понуда 11.09. конкурсна документација 18.09. појашњење измена конкурсне документације 18.09. измена стране 22 18.09. измена стране …

НАБАВКА УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИЛИКОМ АНГАЖОВАЊА ИЗВРШИЛАЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕСИСТЕМАТИЗОВАНИХ ПОСЛОВА

19.06.2017.године Позив 19.06.2017.Конкурсна документација 27.27.2017.Одлука о додели уговора 01.08.2017. Обавештење о закљученом уговору 29.12.2017.Одлука о измени уговора

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

05.06.2017.године Позив 05.06.2017.године Конкурсна документација 06.06.2017.године Појашњење Конкурсне документације 09.06.2017.Одговор на питање 16.06.2017.године Одлука о додели уговора 23.06.2017.Обавештење о закљученом …

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПРОПАГАНДНОГ И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА (ОФСЕТ ШТАМПА)

05.06.2017.године Позив 05.06.2017.године Конкурсна документација 05.06.2017.године Прилог уз спецификацију услуге 07.06.2017.године Појашњење конкурсне документације 16.06.2017.Одлука о додели уговора 19.06.2017.Обавештење о …

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

03.05. позив за подношење понуда 03.05. конкурсна документација 08.05. одговори на постављена питања 08.05. појашњење измена кд 08.05. измена кд …

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА БАШТИ

24.02.2017.Позив 24.02.2017.Конкурсна документације 27.02.2017.Одговор на питање потенцијалног понуђача 10.03. одлука о додели уговора 15.03. oбавештење о закљученом уговору