УСЛУГЕ ОФСЕТ ШТАМПЕ

22.02. позив за подношење понуда

22.02. конкурсна документација

22.02. прилог уз спецификацију

25.02. појашњења измена конкурсне документације

25.02. страна 16 А

25.02. страна 21 А

04.03. одлука о додели уговора

14.03. обавештење о закљученом уговору