ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

22.02. позив за подношење понуда

22.02. конкурсна документација

25.03. одлука о додели уговора

04.04. обавештење о закљученом уговору