НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

04.03.2016.године Позив за набавку угоститељских услуга за потребе Градске општине Стари град

04.03.2016.године Конкурсна документација

11.03.2016. године Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

25.03.2016. године Одлука о закључењу оквирног споразума- партија 1

25.03.2016. године Одлука о закључењу оквирног споразума- партија 2

25.03.2016. године Одлука о закључењу оквирног споразума- партија 3

25.03.2016. године Одлука о закључењу оквирног споразума- партија 4

25.03.2016. године Одлука о закључењу оквирног споразума- партија 7

25.03.2016. године Одлука о закључењу оквирног споразума- партија 8

25.03.2016. године Обавештење о обустави поступка- партија 5

21.04.2016. године Обавештење о закљученом оквирном споразуму- партија 1

21.04.2016. године Обавештење о закљученом оквирном споразуму- партија 2

21.04.2016. године Обавештење о закљученом оквирном споразуму- партија 3

21.04.2016. године Обавештење о закљученом оквирном споразуму- партија 4

21.04.2016. године Обавештење о закљученом оквирном споразуму- партија 7

21.04.2016. године Обавештење о закљученом оквирном споразуму- партија 8