ЈАВНА НАБАВКА -ИЗРАДА СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА МАПИРАЊА ТУРИСТИЧКЕ РУТЕ НА ОСНОВАМА КУЛТУРНИХ, ПРИРОДНИХ И ИСТОРИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Позив за подношења понуда.pdf-МАПИРАЊЕ Конкурсна документација.pdf-МАПИРАЊЕ одлука о додели уговора обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка електричне енергије

одлука о додели уговораПозив за подношења понуда Конкурсна документација Одговор на постављено питањеpojasnjenjе kD elektricna energija-12.08 одлука о додели уговора

Јавна набавка услуга посредовања приликом ангажовања извршилаца за обављање несистематизованих послова у Градској општини Стари град

Позив за подношење понуда   Конкурсна документација   Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Обавештење о …

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2018. ГОДИНУ

29.12. План јавних набавки 29.01. Прва измена плана јавних набавки 14.02. Друга измена плана јавних набавки 15.05. Трећа измена и …

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2016. ГОДИНУ

29.01. План јавних набавки добара, услуга и радова 12.02. Прва измена и допуна плана 24.02. Друга измена и допуна плана …