Услуга одржавања софтвера за попис основних средстава

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора