Услуга дораде и одржавања програма за обраду кредита и откуп станова

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора