ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2018. ГОДИНУ

29.12. План јавних набавки 29.01. Прва измена плана јавних набавки 14.02. Друга измена плана јавних набавки 15.05. Трећа измена и …

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2016. ГОДИНУ

29.01. План јавних набавки добара, услуга и радова 12.02. Прва измена и допуна плана 24.02. Друга измена и допуна плана …

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2017. ГОДИНУ

26.01. План јавних набавки добара, услуга и радова за 2017. годину 07.02. Измене плана јавних набавки добара, услуга и радова …

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2016. ГОДИНУ

29.01.2016. План јавних набавки добара, услуга и радова 12.02.2016. Прва измена и допуна плана 24.02.2016 Друга измена и допуна плана …