ЗАТВОРЕНИ БАЗЕНИ У СРПЦ “МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”

На основу стручног налаза о извршеном испитивању електричне инсталације и на основу извештаја о стању постројења за дезинфекцију базенске воде гасним хлором, а по прибављеној сагласности чланова Општинског већа, председник општине Стари град Мирјана Божидаревић упутила је 5. фебруара 2007. године препоруку директору ЈП Спортско-рекреативно пословни центар “Милан Гале Мушкатировић” да одмах прекину са радом мали и велики затворени базен и да се хитно предузму мере ради остваривања безбедности корисника услуга и запослених у Јавном предузећу. У доношењу овакве одлуке руководство општине Стари град руководило се искључиво осећaњем одговорности и обавезе благовременог отклањања сваке могуће штетне последице по живот и безбедност корисника услуга Центра и грађана. Планираном реконструкцијом Центра биће обухваћени и ови базени, тако да ће на тај начин бити обезбеђено њихово несметано и безбедно коришћење.