ПОМОЋ ДЕЧЈОЈ КЛИНИЦИ ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ

На седници општинског већа Старог града одржаној 14.фебруара. 2007. године, Београдском шаховском клубу слепих “Напредак”, додељено је из буџета 72.000,00 динара за организовање међународног турнира слепих. Прошлогодишњи турнир оцењен је једним од најбоље организованих у Европи, а организован је такође захваљујући донацији општине Стари град.
Удружењу грађана за креативну стимулацију “СТУДИО” које помаже особама са посебним потребама, за покривање дела режијских трошкова, најамнине за галерију и материјал за рад радионица и канцеларијски материјал, додељено је 50.000.00 динара.
Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину, додељено је 3.600.000,00 динара ради куповине неопходне ЕЕГ опреме (ЕЕГ апарат, читачка станица, холтер ЕЕГ и видео телеметри).
Факултету ликовне уметности из Београда додељено је 500.000,00 динара за куповину 2 видео бима и рачунарске опреме, који су неопходне за рад ове високошколске установе.