ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Веће Градске општине Стари град донело је одлуку да се и у 2010. години настави са финансирањем невладиних, непрофитних организација. На буџету општине биће општинска организација Црвеног крста, која ће на годишњем нивоу од општине добити 560.000 динара. Документационо информациони центар „Веритас“ месечно ће се финансирати са 50.000 динара, док ће се Друштву за бригу о старим лицима месечно уплаћивати 60.000 динара. Организацији „Пријатељи деце општине Стари град“ одобрено је милион динара годишње. Општина ће наставити да финансира и Друштво за помоћ особама ометеним у развоју Стари град. За годишње активности ове организације из буџета је издвојено 1,4 милиона динара. На буџету у 2010. биће и Друштво за церебралну парализу, дечју парализу и плегије Стари град, за које је опредељено 270.000 динара.

Помоћ манастирима на Косову

Оптина Стари град традиционално помаже српске манастире на Косову и Метохији, Високе Дечане и Пећку Патријаршију. У 2010. години, оба манастира добијаће по 50.000 динара месечно.