УВИД У ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ МРЕЖЕ СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ

Нацрт Плана генералне регулације мреже станица за снабдевање горивом, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину, биће на јавном увиду, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр.43-45 (сала 2 у сутерену), до 8 маја, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Заинтересована лица, могу током јавног увида, своје примедбе на планирана решења писмено доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, у Улици 27. марта 43, најкасније до 8. маја 2009. године.
Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе у Улици 27. марта бр. 43. сала 2 у сутерену, 9. јуна у 13 часова. У току јавне седнице, сви који су поднели примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.