У СКАДАРЛИЈИ СE УКЛAЊA КИОСК БЕЗ ДОЗВОЛЕ

Инспектори Градске општине Стари град, Одељења за комуналну и грађевинску инспекцију, приступили су уклањању привременог објекта (киоска) СУР “Боем”, власника Рудић Благице и Владана Крстића у Скадарској 35а, којем су истекле потребне дозволе и чији је један део дограђен без одобрења.
Решење о извршењу спроводи се у сладу са Законом о управном поступку, Градском одлуком о плану постављању привремених објеката на територији Старог града и
Закону о планирању и изградњи.
Одељење за комуналне послове у претходном периоду уклонило је и две отворене баште, које су постављене без одобрења. На иницијативу општине ЈКП „Зеленило Београд“ је раније поправило све клупе за седење у Скадарлији.