УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГО СТАРИ ГРАД

Пета седница Скупштине ГО Стари град одржана је 29. новембра, у присуству 55 одборника локалног парламента, који су разматрали 13. тачака дневног реда. Једногласно су одборници Скупштине ГО Стари град донели решење о престанку одборничког мандата Луки Петровићу са Изборне листе „Алексанадар Вучић – Србија побеђује” и потврдили мандат новом одборнику Слободану Митровићу са исте изборне листе.

У наставку седнице Скупштина је једногласно усвојила: Одлуку о изменама и допунама о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта, Одлуку о заштитнику грађана за територију Градске општине Стари град, као и Решење о изменама и допунама решења о образовању Штаба за ванредне ситуације, којим се за члана Штаба именује Јелица Ђурчић.

Већином гласова староградских одборника усвојен је трећи ребалан буџета Градске општине Стари град за 2016 годину, којим су укупни општински приходи и расходи у овој години утврђени у износу од 765.228.448 динара.

Такође, Скупштина је именовала нови Управни и Надзорни одбор општинске Установе културе „Пароброд”. За председницу УО УК „Пароброд” изабрана је Миљана Остојић, а за вршиоца дужности директора Јасмина Његован – Поповић.

Већином гласова присутних одборника Скупштина је додела Одлуку о престанку рада ЈП „Пословни простор општине Стари град”, условљену Одлуком Скупштине Града Београда оначину поступања са непокретностима које су у јавној Града Београда, којом је предвиђено да од 1. децембра Град Београд преузима управљање пословним зградама и пословним простором од градских општина.

Скупштина је за заменика правобраниоца ГО Стари град, на период од пет година, поставила Мирјану Митровић, дипломирану правницу.