ПРОДАЈА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА „LADA VAZ–KARAVAN”

Градска општина Стари град оглашава ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ службеног возила „Lada Vaz – Karavan” (2002. годиште), у возном стању, почетна цена 37.000,00 динара. Лицитација ће се одржати у суботу, 10.12.2016. године, у Лештанима, ул. Кружни пут бб на стоваришту „Нови град инжењеринг“д.о.о., са почетком у 11,00 часова.

Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована правна и физичка лица. Уплата износа за излицитирано возило врши се одмах, на лицу места, пре преузимања cтвари, или налогом за пренос на рачун ГО Стари град.

Возило се мора преузети у року од три дана од дана уплате.

Ближе информације могу се добити на телефон: 011/3300-556 (Горан Златаревић – ГО Стари град) или 060/639-83-56 (Бошко Равић – „Нови град инжењеринг“).