УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ

На деветој седници Скупштине Градске општине Стари град, одржаној данас, присуствовало је 49 одборника који су разматрали пет тачака дневног реда.

Већином гласова усвојени су завршни рачун буџета ГО Стари град за 2012. годину и ребаланс буџета за 2013. годину.

– Узимајући у обзир сва повећања прихода и примања, укупни приходи и примања буџета у 2013. години овим ребалансом они су утврђени у износу од 1.232.731.020 динара или за 41.271.020 динара (3 одсто) више у односу на онај који је исказан у Одлуци о буџету за 2013. годину – рекао је известилац по овој тачки дневног реда Богица Петровић, руководилац Одељења за буџет, привреду и друштвене делатности.

Скупштина је већином гласова присутних одборника, усвојила и решења о давању сагласности на статут Јавних предузећа „Пословни простор општине Стари град“ и СРПЦ„ Милан Гале Мушкатировић“, као и Одлуку о ценовнику услуга овог Спортско рекреативно пословног центра. На седници је усвојен већином гласова и извештај о пословању УК „ Пароброд“ за 2012. годину, као и решење о именовању Марине Рајковић из Демократске странке Србије за члана Савета за заштиту животне средине ГО Стари град уместо досадашњег члана Милене Бурзановић.