ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ: САСТАНАК СТРУЧНО ОПЕРАТИВНИХ ТИМОВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА

У оквиру спровођења мера предвиђених Оперативним планом организације и функционисања у зимским условима за 2017/18. годину данас је одржан састанак стручно оперативних тимова – за рад у зимским условима и ванредним ситуацијама и за финансијску подршку Штаба за ванредне ситуације ГО Стари град (ОШВС).

На састанку, којим је председавао заменик команданта ОШВС Аврам Израел, констатовано је да је градска зимска служба оперативна од 15. новембра, а да су се ова два стручно оперативна тима састала прва, од укупно десет колико броји ОШВС, како би се правовремено размотрила расположива материјално техничка опремљеност – љуским, техничким и материјалним ресурсима у склопу Плана за несметано функционисање у зимским условима Градске општине Стари град.

Констатовано је да су закључом председника општине Стари град Марка Бастаћа, уједно и команданта штаба, попуњени стручно оперативних тимови ОШВС, који ће координирати радом чланова из републичких и градских установа, организација и јавних комуналних предузећа која су надлежна за Стари град. Укључењем „Мреже за опасност” Србије у рад стручних тимова, штабу су сада на услузи и преносива средства радио веза у случају ванредних ситуација и елементарних непогода.

На састанку је потврђено да се располаже са довољно техничких средстава и алатки – од људства до металних и пластичних лопата за уклањање снега и леда, а након састанка у градском Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима знаће се када и коју количину индустријске соли ће Град обезбедити за расподелу градским општинама. Након тога ће се одредити пунктови за расподелу Старограђанима, стамбеним заједницама и јавним установама на територији општине Стари град.

Како је главни циљ наше општине успешна сарадња и непосредна комуникација са суграђанима, они ће бити на време информисани о предузимању одређених техничко-оперативних радњи, као и о њиховим обавезама, за несметану реализацију Оперативног плана за функционисање у зимским условима.

По окончању процеса формирања стамбених заједница, у складу са новим законским решењима, предложено је да се у општини организују састанци са новим управитељима зграда на којима ће се упознати са задацима и оперативним плановима организације и функционисања Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град.