УКЛОЊЕНА ДИВЉА ГРАДЊА У КАРАЂОРЂЕВОЈ УЛИЦИ

Општина стари град наставила је са одлучним спречавањем бесправне градње. Последњи пример је изградња великог објекта у Карађорђевој улици, поред саме обале Саве, у близини пристаништа, који је Општина, због игнорисања правоснажних решења, уклонила 5. септембра, а инвеститора ће кривично гонити.

Подсетимо, 3. августа. 2006. године грађевинска инспекција је утврдила да у Карађорђевој улици бр. 2 испред ресторана ”Бела виста”, предузеће ”Кепо-комерц из Београда”, Пљешевичка 9, без дозволе надлежних органа, изводи грађевинске радове на изградњи објекта димензија 37 x 19 метара и висине 7-9 метара од челичних решеткастих конструкција. Убрзо након тога, општина је донела решење којим је наложено инвеститору да у року од два дана поруши започете радове.

С обзиром да инвеститор није поступио по решењу, већ је напротив наставио са изградњом објекта, општина је, поступајући по закону, извршила уклањање бесправно изграђеног објекта, које је почело у петак 1. септембра а завршено у уторак 5.септембра. Против инвеститора и извођача радова поднета је кривична пријава Првом општинском тужилаштву, у складу са чланом 149 Закона о планирању и изградњи.

Ово је повод да се општина Стари град обрати и другим евентуалним дивљим градитељима и да их упозори да ће сличне активности на исти начин санкционисати.