СА СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Помоћ Институту за неурологију Клиничког центра

На седници Општинског већа одлучено је да 35 одличних ученика (деца избеглих, прогнаних и расељених лица), добију по 8.000 динара као награду за свој успех. Ове године је у буџету општине Стари град предвиђено 400.000 динара за социјалну заштиту где спада и помоћ избеглим, прогнаним и интерно расељеним лицима.
Народном позоришту, на данашњој седници, одобрено је 197.500 динара за трошкове превоза балетског ансамбла за представу “Ко то тамо пева” на фестивал у Рим.
За молерско-фарбарске радове у полицијској станици “Стари град” у Мајке Јевросиме 33, Општинско веће је одобрило 600.000 динара. Очекује се да радови могу да почну ових дана пошто је поступак јавне набавке завршен.
Општини Стари град обратио се и Институт за неурологију Клиничког центра Србије, њима је додељено 2.600.000 динара за набавку система за испитивање поремећаја хода.