У СУСРЕТ ЛЕПИМ ЖЕЉАМА

ДРАГИ СТАРОГРАЂАНИ,

У име ваше oпштине Стари град желим да вам 2005. буде година у којој ћемо сви скупа, као суграђани, наставити са учењем толеранције, здравог живота и добрих комшијских односа. Желим да нам се деца и унуци играју у зеленим парковима и школују у безбедним школама, да се шетамо чистим обалама и ходамо умивеним улицама. Једино тако бићемо заиста срећни и весели.

Мирјана Божидаревић
Председник општине