ТРИНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Тринаеста седница Скупштине Градске општине Стари град, на којој је присуствовао 51 од 56 одборника, одржана je данас.

На почетку седнице одборници су усвојили Дневни ред и Записник са претходне седнице. Скупштина је потврдила именовање нових чланова сталног састава Општинске изборне комисије, и потврдила избор нових уместо одборника који су поднели оставке. На предлог Српске радикалне странке у стални састав Општинске изборне комисије именовани су Александар Гажевић, Радивоје Раденковић и Сузана Радосављевић. Већином гласова присутних, након извештаја Административне комисије, потврђени су мандати одборницима Верици Почучи са Изборне листе „Стари град за европску Србију – Борис Тадић“, Славиши Вујачићу и Слободанки Јовановић, са листе „ Српска радикална странка – Томислав Николић“. У наставку рада одборници су разматрали и усвојили Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Градске општине Стари град. Предложеним изменама извршено је усаглашавање Статута градских општина са одговарајућим изменама у Статуту града и то у: члановима 9, ставу 4 где је предвиђено да за утврђивање празника Општине је потребна сагласност градоначелника, уместо досадашњег мишљења надлежног министарства; у постојећем члану 15., који се односи на надлежности градске општине извршено је усаглашавање са променама у складу са Законом о планирању и изградњи и одговарајуће промене у одредбама члана 77. који се односи на надлежности Општинског већа и у члану 80. којим се уводи се општи назив „ извршни органи“ уместо „ председника Општине и Општинског већа“.

Одборници су већином, са 41 гласом за, усвојили Предлог закључка о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета ГО Стари град за 2009. Одборници су усвојили оставку Ђорђа Лазаревића на место члана УО у Јавном предузећу „ Милан Гале Мушкатировић и уместо њега именовали Војкана Бижића, дипл. менаџера у спорту. Такође, већином гласова Скупштина је изабрала Ђорђа Лазаревића, дипл. правника за новог члана Општинског већа уместо Мирославе Стопић, која је поднела оставку.

Скупштина Градске општине је разматрала и усвојила извештаје о раду Општинске управе и Јавног правобранилаштва у 2009. години. У име Општинске управе Скупштии се обратио начелник Дејан Ковачевић који је нагласио да је задовољан радом Општинске управе, али „да се треба и може увек боље“, додавши да „ИСО стандарде нисмо увели у рад Општинске управе да бисмо радили због њих, већ да нам помогну да побољшамо и унапредимо њен рад и ефикасност, на задовољство грађана, корисника услуга.“ У извештају је детаљно представљен рад Одељења, Одсека и Служби Општинске управе.