СТАРИ ГРАД ПРИМЕР ЗА СРБИЈУ

Друга надзорна провера функционисања рада Управе по стандарду серије SRPS ISO 9001:2008, након прве сертификације Система менаџмента квалитетом (СМК), извршена је 23. априла 2012. године у Управи ГО Стари град.

Оцењивачи из Друштва за сертификацију и надзор система менаџмента квалитетом YUQS, на завршном састанку коме су присуствовали председница општине Мирјана Божидаревић, начелник Управе Дејан Ковачевић, чланови општинског Тима за квалитет, руководиоци одељења и службе и шефови одсека оценили су рад Управе, као квалитетан ефикасан и усаглашен са стандардом.

– Стари град је пример добре праксе како треба да функционише Управа једне општине у Србији. Пример је који треба афирмисати јер је у раду администрације клијент, грађанин – корисник услуге на првом месту – рекао је Зоран Ракић, водећи оцењивач и вођа тима оцењивача из Друштва за сертификацију и надзор система менаџмента квалитетом YUQS.

Подсећамо да је Стари град је прва градска општина која је у Београду добила национални сертификат ISO 9001:2008. који издаје YUQS, а носилац је и међународног сертификата IQnet, који издаје Међународна мрежа сертификационих тела. За организацију администрације и увођење Система менаџмента квалитетом, Стари град је децембра 2008. године награђена и признањем „Општина будућности“ и златном плакетом Привредне коморе, Сваке године подлеже надзору, а сваке треће реоцењивању и обнављању сертификата. Оцењивачи , чланови тима који су обавили надзор из Друштва за сертификацију и надзор система менаџмента квалитетом YUQS, били су господа Зоран Ракић и Александар Петровић.