СКУПШТИНА ГО СТАРИ ГРАД УСВОЈИЛА ЗАКЉУЧАК О НЕПРИХВАТАЊУ УМАЊЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Скупштина Градске општине Стари град усвојила је на данашњој седници, већином гласова присутних одборника, Закључак о неприхватању умањења буџета Градске општине Стари град за 2016. годину.

– Секретаријата за финансије Града Београда није водио рачуна о специфичностима Старог града у односу на друге градске општине у Београду и општине у Србији, умањивши буџет за следећу годину у висини од 33,4 одсто – рекао је председник ГО Стари град Дејан Ковачевић

Образлажући разлоге зашто није прихватљиво умањење буџета за 2016. годину председник општине је истакао да осим што не постоје економски разлози, то је и директно противно Закону о јавној својини.

– Умањење буџета ГО Стари град је противно Закону о јавној својини који предвиђа да средства остварена путем закупа пословног простора (100 одсто) припадају носиоцу права коришћења, у овом случају општини, а да Град овом одлуком предвиђа да се у општинску касу слије само 25 одсто од закупа. Планирани приход од закупа у 2016. години је 590 милиона динара али ако Град донесе ову одлуку, општина ће остати само 151 милион, што економски није прихватљиво. Само за ПДВ ове године је у републички буџет уплаћено 135 милиона. Ми смо централна општина и имамо своје специфичности – нагласио је председник општине Дејан Ковачевић и на крају додао да ће овом одлуком највише бити погођени становници Старог града.

У оквиру осталих тачака дневног реда, такође већином гласова, одборници су донели Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету ГО Стари град (трећи ребаланс) за 2015. годину, као и Одлуку о посебним условима умањења закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник ГО Стари град. Одборници су за новог директора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” именовали Милену Кузмановић, из Београда, која је дипломирала на Академији лепих уметности, на одсеку менаџмент масовних медија и уметничка продукција.

На данашњој седници Скупштине присуствовало је 42 од укупно 56 одборника.