САВЕТ ЗА ЛОКАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ МЛАДИХ – УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ “NEW GENERATION SKILLS”

Општина Стари град учествује у регионалном пројекту развоја и подршке омладинском предузетништву Дунавског транснационалног програма под називом “New Generation Skills”, који траје од 1. новембра 2017. до 30. јуна 2019. године.

У оквиру пројекта, у петак 27. априла 2018. године, одржан је један у низу састанака Савета за локалне иновације младих. Савет чине стручњаци из различитих области, сектора и индустрија који су окупљени око заједничког циља – стварање повољног оквира за развој знања и вештина младих, као и претварање њихових идеја у успешне пословне подухвате, са израженом друштвено-корисном компонентом.

Чланови Савета расправљали су на тему Локалног акционог плана за иновације младих, чија је израда у току. Разговарало се и о називу и идентитету иновационе лабораторије која се формира у оквиру пројекта, као и о прилагођавању међународног едукативног програма за младе локалним потребама младих.

Укључивање чланова Савета и њихов допринос у реализацији пројектних активности сврставају Градску општину Стари град у ред иновативних локалних самоуправа.

Пројекат “New Generation Skills” се реализује у сарадњи са партнерима из седам европских држава – Мађарске, Чешке, Бугарске, Румуније, Србије, Аустрије и Словеније, а водећи партнер је локална самоуправа из Будимпеште, општина Ујбуда.

Више информација о пројекту и будућим активностима за младе можете добити на:

FB: https://www.facebook.com/Newgenerationskills-Serbia-267971326943417/

Instagram: https://www.instagram.com/newgenerationskills_serbia/

web: www.interreg-danube.eu/newgenerationskills

Programme co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA)