САВЕТ ЗА ЕКОЛОГИЈУ СО СТАРИ ГРАД

РЕЦИКЛАЖА БИОЛОШКОГ ОТПАДА

На данашњем састанку Сaвета за екологију СО Стари град разматран је предлог и начин рада еколошких радионица које почињу са радом у априлу месецу. У раду еколошких радионицама учествоваће деца предшколског узраста , ученици другог разреда основних школа као и ђаци првог разреда средњих школа са наше општине.

Циљ рада еколошких радионица јесте да се деца али и одрасли упознају са рециклажом биолошког отпада. «Осим планираних предавања , биће приказивање филмова на ову тему а у зависности од интересовања планирали смо и практични део, односно учествовање на терену. Иначе, рад еколошких радионица је интерактивног карактера», каже Љиљана Петровић, секретар Савета за екологију СО Стари град.
Рад еколошких радионица покренут је на предлог Савета за екологију СО Стари град док је реализација подржана од стране Београдског еколошког центра.
« У циљу да анимирамо најмлађе и да им приближимо и објаснимо значај рециклаже у току трајања рада еколошке радионице поделићемо им плакат као научно средство», истиче Љиљана Петровић.

ЕНГЛЕСКА ДОНАЦИЈА

Београдски еколошки центар, Савет за екологију СО Стари град и Друштво за помоћ особама са посебним потребама конкурисали су за донацију у вези са реализацијом пројекта «Рециклирај старо, не купуј ново!»
Едукација деца у оквиру еколошке радионице са посебним потребама трајаће ће од 27. до 29. марта док је седмог априла планирано да раде на уређењу околине, сађењу дрвећа, постављању клупа, контејнера, када се очекује и долазак тридесет гостију из Лондана и десет радника енглеске амбасаде у Београду.